Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 12/06/2019 18:05
10 11 22 23 26 37
Kỳ vé: #452
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,115,937,000đ
Giải nhất o o o o o 12 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 683 300,000đ
Giải ba o o o 11253 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 09/06/2019 18:05
02 06 22 25 35 36
Kỳ vé: #451
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 34,381,055,000đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 906 300,000đ
Giải ba o o o 15308 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 07/06/2019 18:05
11 13 15 26 27 41
Kỳ vé: #450
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,742,356,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 916 300,000đ
Giải ba o o o 15081 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 05/06/2019 18:05
04 08 22 25 37 39
Kỳ vé: #449
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,263,883,000đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 926 300,000đ
Giải ba o o o 15716 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 02/06/2019 18:05
02 05 12 35 41 43
Kỳ vé: #448
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 29,782,077,000đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 874 300,000đ
Giải ba o o o 15017 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 31/05/2019 18:05
[ball_2] [ball_3] [ball_4] [ball_5] [ball_6]
Kỳ vé: #447
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Giải nhất o o o o o 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 300,000đ
Giải ba o o o 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 29/05/2019 18:05
12 18 19 27 35 42
Kỳ vé: #446
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 26,999,524,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 941 300,000đ
Giải ba o o o 15534 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 26/05/2019 18:05
11 12 14 23 29 32
Kỳ vé: #445
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 25,583,062,000đ
Giải nhất o o o o o 26 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1043 300,000đ
Giải ba o o o 15998 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 24/05/2019 18:05
02 03 31 33 35 40
Kỳ vé: #444
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,272,614,500đ
Giải nhất o o o o o 10 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 768 300,000đ
Giải ba o o o 13012 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 22/05/2019 18:05
01 13 16 22 23 35
Kỳ vé: #443
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,677,291,500đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 804 300,000đ
Giải ba o o o 14506 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 19/05/2019 18:05
02 11 19 27 30 42
Kỳ vé: #442
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,220,151,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 900 300,000đ
Giải ba o o o 14587 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 17/05/2019 18:05
06 16 18 29 39 43
Kỳ vé: #441
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,892,566,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 931 300,000đ
Giải ba o o o 14250 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 15/05/2019 18:05
17 28 29 33 34 35
Kỳ vé: #440
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,642,166,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 707 300,000đ
Giải ba o o o 13221 30,000đ