Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 11/01/2019 18:05
19 21 22 23 25 44
Kỳ vé: #387
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,699,076,500đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1156 300,000đ
Giải ba o o o 18900 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 09/01/2019 18:05
17 27 28 30 33 41
Kỳ vé: #386
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 33,794,171,000đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1008 300,000đ
Giải ba o o o 17741 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 06/01/2019 18:05
09 22 33 34 35 44
Kỳ vé: #385
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,809,761,500đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1189 300,000đ
Giải ba o o o 18903 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 04/01/2019 18:05
01 08 14 16 19 22
Kỳ vé: #384
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 29,906,609,000đ
Giải nhất o o o o o 16 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1041 300,000đ
Giải ba o o o 17173 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 02/01/2019 18:05
04 14 32 35 36 40
Kỳ vé: #383
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 28,121,934,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 891 300,000đ
Giải ba o o o 15446 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 30/12/2018 18:05
10 19 31 35 42 44
Kỳ vé: #382
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 26,321,218,500đ
Giải nhất o o o o o 16 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 955 300,000đ
Giải ba o o o 15385 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 28/12/2018 18:05
03 22 24 25 31 37
Kỳ vé: #381
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,652,572,000đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 970 300,000đ
Giải ba o o o 15416 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 26/12/2018 18:05
21 28 34 35 41 44
Kỳ vé: #380
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 23,123,394,000đ
Giải nhất o o o o o 16 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 835 300,000đ
Giải ba o o o 14223 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 23/12/2018 18:05
01 03 10 11 16 44
Kỳ vé: #379
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,428,428,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1044 300,000đ
Giải ba o o o 15726 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 21/12/2018 18:05
01 07 16 27 29 34
Kỳ vé: #378
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,992,770,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1006 300,000đ
Giải ba o o o 14842 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 19/12/2018 18:05
02 10 11 32 40 44
Kỳ vé: #377
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,623,341,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 784 300,000đ
Giải ba o o o 13564 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 16/12/2018 18:05
01 14 22 26 35 42
Kỳ vé: #376
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,211,916,500đ
Giải nhất o o o o o 17 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 822 300,000đ
Giải ba o o o 12731 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 14/12/2018 18:05
07 16 20 26 30 34
Kỳ vé: #375
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,853,774,500đ
Giải nhất o o o o o 11 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 757 300,000đ
Giải ba o o o 12986 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 12/12/2018 18:05
01 03 11 15 27 30
Kỳ vé: #374
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,424,640,000đ
Giải nhất o o o o o 18 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 867 300,000đ
Giải ba o o o 13250 30,000đ