Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 10/02/2019 18:05
01 11 17 25 29 35
Kỳ vé: #400
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,338,772,000đ
Giải nhất o o o o o 16 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 892 300,000đ
Giải ba o o o 14600 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 08/02/2019 18:05
11 12 33 36 39 43
Kỳ vé: #399
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,924,776,500đ
Giải nhất o o o o o 10 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 722 300,000đ
Giải ba o o o 11293 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 06/02/2019 18:05
22 24 25 30 33 38
Kỳ vé: #398
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,851,632,000đ
Giải nhất o o o o o 17 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 748 300,000đ
Giải ba o o o 12379 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 03/02/2019 18:05
01 02 05 09 23 24
Kỳ vé: #397
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,563,140,000đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 982 300,000đ
Giải ba o o o 16804 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 01/02/2019 18:05
03 04 06 38 39 43
Kỳ vé: #396
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 3 25,129,665,333đ
Giải nhất o o o o o 84 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2242 300,000đ
Giải ba o o o 32988 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 30/01/2019 18:05
01 04 06 13 37 41
Kỳ vé: #395
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Giải nhất o o o o o 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 300,000đ
Giải ba o o o 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 27/01/2019 18:05
09 11 12 22 27 29
Kỳ vé: #394
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 64,238,800,500đ
Giải nhất o o o o o 44 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1992 300,000đ
Giải ba o o o 29822 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 25/01/2019 18:05
11 13 14 22 30 38
Kỳ vé: #393
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 59,381,811,000đ
Giải nhất o o o o o 36 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1494 300,000đ
Giải ba o o o 24596 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 23/01/2019 18:05
02 09 13 29 33 40
Kỳ vé: #392
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 54,675,909,000đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1467 300,000đ
Giải ba o o o 25586 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 20/01/2019 18:05
08 16 21 31 35 38
Kỳ vé: #391
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 49,631,995,000đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1284 300,000đ
Giải ba o o o 21872 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 18/01/2019 18:05
12 15 19 38 40 45
Kỳ vé: #390
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 45,228,539,500đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1375 300,000đ
Giải ba o o o 22815 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 16/01/2019 18:05
01 08 14 24 31 40
Kỳ vé: #389
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 41,145,812,500đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1077 300,000đ
Giải ba o o o 18823 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 13/01/2019 18:05
01 20 21 23 26 33
Kỳ vé: #388
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 37,819,245,500đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 919 300,000đ
Giải ba o o o 16991 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 11/01/2019 18:05
19 21 22 23 25 44
Kỳ vé: #387
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,699,076,500đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1156 300,000đ
Giải ba o o o 18900 30,000đ