Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 07/11/2018 18:05
06 18 22 25 31 37
Kỳ vé: #359
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,379,047,500đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1280 300,000đ
Giải ba o o o 20227 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 04/11/2018 18:05
07 12 13 17 25 30
Kỳ vé: #358
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,794,682,000đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1134 300,000đ
Giải ba o o o 19060 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 02/11/2018 18:05
04 06 11 18 24 25
Kỳ vé: #357
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 29,460,748,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1217 300,000đ
Giải ba o o o 19837 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 31/10/2018 18:05
17 22 26 30 33 35
Kỳ vé: #356
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 26,288,813,500đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1010 300,000đ
Giải ba o o o 16762 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 28/10/2018 18:05
09 18 19 20 31 45
Kỳ vé: #355
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 23,707,191,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1253 300,000đ
Giải ba o o o 18672 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 26/10/2018 18:05
02 18 31 33 36 41
Kỳ vé: #354
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,250,368,000đ
Giải nhất o o o o o 23 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 921 300,000đ
Giải ba o o o 15469 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 24/10/2018 18:05
06 26 34 35 39 42
Kỳ vé: #353
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 20,507,870,500đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1121 300,000đ
Giải ba o o o 16947 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 21/10/2018 18:05
06 22 24 28 30 37
Kỳ vé: #352
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,963,930,500đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1037 300,000đ
Giải ba o o o 16373 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 19/10/2018 18:05
02 14 30 38 39 45
Kỳ vé: #351
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,473,946,000đ
Giải nhất o o o o o 15 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 776 300,000đ
Giải ba o o o 13698 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 17/10/2018 18:05
01 12 14 36 39 43
Kỳ vé: #350
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,978,847,000đ
Giải nhất o o o o o 23 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 875 300,000đ
Giải ba o o o 14621 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 14/10/2018 18:05
07 08 09 34 40 43
Kỳ vé: #349
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,531,727,000đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1041 300,000đ
Giải ba o o o 15477 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 12/10/2018 18:05
11 12 20 26 28 42
Kỳ vé: #348
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,314,551,500đ
Giải nhất o o o o o 15 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 893 300,000đ
Giải ba o o o 14992 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 10/10/2018 18:05
18 19 22 28 41 42
Kỳ vé: #347
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 66,629,405,000đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1552 300,000đ
Giải ba o o o 26183 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 07/10/2018 18:05
14 18 31 34 39 44
Kỳ vé: #346
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 61,781,541,000đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1268 300,000đ
Giải ba o o o 23167 30,000đ