Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 05/12/2018 18:05
07 28 29 39 42 45
Kỳ vé: #371
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 22,811,729,000đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1188 300,000đ
Giải ba o o o 18267 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 02/12/2018 18:05
02 04 12 23 37 45
Kỳ vé: #370
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,297,938,500đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1077 300,000đ
Giải ba o o o 17509 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 30/11/2018 18:05
11 18 23 25 28 35
Kỳ vé: #369
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,833,902,000đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1196 300,000đ
Giải ba o o o 17693 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 28/11/2018 18:05
08 13 20 21 25 28
Kỳ vé: #368
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,659,638,000đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 895 300,000đ
Giải ba o o o 15331 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 25/11/2018 18:05
03 05 11 18 24 29
Kỳ vé: #367
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,059,686,000đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 953 300,000đ
Giải ba o o o 14191 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 23/11/2018 18:05
08 10 12 21 25 40
Kỳ vé: #366
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,179,431,500đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 985 300,000đ
Giải ba o o o 15387 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 21/11/2018 18:05
07 09 16 19 24 33
Kỳ vé: #365
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,759,709,000đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1050 300,000đ
Giải ba o o o 15944 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 18/11/2018 18:05
06 27 28 30 37 44
Kỳ vé: #364
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,453,897,000đ
Giải nhất o o o o o 12 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 826 300,000đ
Giải ba o o o 14030 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 16/11/2018 18:05
04 12 18 21 25 41
Kỳ vé: #363
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 52,258,801,500đ
Giải nhất o o o o o 45 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1526 300,000đ
Giải ba o o o 23536 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 14/11/2018 18:05
12 14 24 26 30 40
Kỳ vé: #362
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 48,159,309,000đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1296 300,000đ
Giải ba o o o 21256 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 11/11/2018 18:05
20 23 26 27 32 34
Kỳ vé: #361
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 43,902,022,000đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1077 300,000đ
Giải ba o o o 19095 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 09/11/2018 18:05
06 18 28 32 34 35
Kỳ vé: #360
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 39,864,238,000đ
Giải nhất o o o o o 34 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1351 300,000đ
Giải ba o o o 20913 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 07/11/2018 18:05
06 18 22 25 31 37
Kỳ vé: #359
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,379,047,500đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1280 300,000đ
Giải ba o o o 20227 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 04/11/2018 18:05
07 12 13 17 25 30
Kỳ vé: #358
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,794,682,000đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1134 300,000đ
Giải ba o o o 19060 30,000đ