Vietlott 4D MAX Thứ 5, 10/01/2019 18:05
A0393
B7813
C4523
D1373
E8503
G6370
Kỳ vé: #334
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
393 2
Giải nhì
6,500,000đ
13736370 21
Giải ba
3,000,000đ
781345238503 3
Giải KK 1
1,000,000đ
393 53
Giải KK 2
100,000đ
93 427
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 08/01/2019 18:05
A4457
B0639
C4311
D5008
E8580
G2127
Kỳ vé: #333
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8580 0
Giải nhì
6,500,000đ
50084457 8
Giải ba
3,000,000đ
063943112127 14
Giải KK 1
1,000,000đ
580 29
Giải KK 2
100,000đ
80 551
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 05/01/2019 18:05
A6333
B7215
C5042
D2095
E2828
G1503
Kỳ vé: #332
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1503 3
Giải nhì
6,500,000đ
50422828 10
Giải ba
3,000,000đ
633372152095 16
Giải KK 1
1,000,000đ
503 29
Giải KK 2
100,000đ
3 575
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 03/01/2019 18:05
A7918
B1521
C4872
D5829
E7376
G1640
Kỳ vé: #331
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5829 3
Giải nhì
6,500,000đ
79181521 7
Giải ba
3,000,000đ
487273761640 7
Giải KK 1
1,000,000đ
829 23
Giải KK 2
100,000đ
29 443
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 01/01/2019 18:05
A3798
B5423
C0221
D1460
E4276
G6160
Kỳ vé: #330
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3798
Giải nhì
6,500,000đ
14604276
Giải ba
3,000,000đ
542302216160
Giải KK 1
1,000,000đ
798
Giải KK 2
100,000đ
98
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 29/12/2018 18:05
A2945
B5398
C8896
D6195
E0349
G8870
Kỳ vé: #329
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5398 3
Giải nhì
6,500,000đ
03498896 7
Giải ba
3,000,000đ
294561958870 9
Giải KK 1
1,000,000đ
398 19
Giải KK 2
100,000đ
98 354
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 27/12/2018 18:05
A9680
B0959
C1890
D7464
E9222
G7022
Kỳ vé: #328
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9222
Giải nhì
6,500,000đ
18907464
Giải ba
3,000,000đ
968009597022
Giải KK 1
1,000,000đ
222
Giải KK 2
100,000đ
22
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 25/12/2018 18:05
A5402
B3742
C8866
D6286
E6140
G6291
Kỳ vé: #327
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3742 13
Giải nhì
6,500,000đ
62868866 30
Giải ba
3,000,000đ
540261406291 5
Giải KK 1
1,000,000đ
742 148
Giải KK 2
100,000đ
42 496
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 22/12/2018 18:05
A0148
B6418
C9235
D7517
E7765
G3967
Kỳ vé: #326
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3967 11
Giải nhì
6,500,000đ
01487517 2
Giải ba
3,000,000đ
641892357765 17
Giải KK 1
1,000,000đ
967 37
Giải KK 2
100,000đ
67 503
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 20/12/2018 18:05
A5957
B4445
C2953
D3615
E4900
G8083
Kỳ vé: #325
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4445 2
Giải nhì
6,500,000đ
80832953 72
Giải ba
3,000,000đ
595736154900 12
Giải KK 1
1,000,000đ
445 40
Giải KK 2
100,000đ
45 417
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 18/12/2018 18:05
A9208
B0227
C3214
D6493
E0131
G5608
Kỳ vé: #324
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5608 2
Giải nhì
6,500,000đ
01310227 10
Giải ba
3,000,000đ
920832146493 15
Giải KK 1
1,000,000đ
608 30
Giải KK 2
100,000đ
8 545
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 15/12/2018 18:05
A3972
B9356
C2073
D7359
E9626
G2937
Kỳ vé: #323
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2073 1
Giải nhì
6,500,000đ
96267359 22
Giải ba
3,000,000đ
397293562937 7
Giải KK 1
1,000,000đ
73 29
Giải KK 2
100,000đ
73 824
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 13/12/2018 18:05
A7744
B3084
C7135
D4468
E9948
G5122
Kỳ vé: #322
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4468 27
Giải nhì
6,500,000đ
71355122 13
Giải ba
3,000,000đ
774430849948 3
Giải KK 1
1,000,000đ
468 83
Giải KK 2
100,000đ
68 952
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 11/12/2018 18:05
A4140
B3960
C4284
D1618
E1003
G4364
Kỳ vé: #321
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1003 4
Giải nhì
6,500,000đ
16184284 26
Giải ba
3,000,000đ
414039604364 10
Giải KK 1
1,000,000đ
3 40
Giải KK 2
100,000đ
3 476