Vietlott 4D MAX Thứ 5, 06/12/2018 18:05
A7119
B5390
C7862
D7747
E1325
G6365
Kỳ vé: #319
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7119 5
Giải nhì
6,500,000đ
53907747 5
Giải ba
3,000,000đ
786213256365 18
Giải KK 1
1,000,000đ
119 57
Giải KK 2
100,000đ
19 874
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 04/12/2018 18:05
A2988
B3448
C8973
D6244
E6429
G0875
Kỳ vé: #318
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2988 1
Giải nhì
6,500,000đ
62446429 5
Giải ba
3,000,000đ
344889730875 15
Giải KK 1
1,000,000đ
988 62
Giải KK 2
100,000đ
88 681
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 01/12/2018 18:05
A6025
B1689
C7578
D4799
E4631
G3693
Kỳ vé: #317
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3693 2
Giải nhì
6,500,000đ
75784799 8
Giải ba
3,000,000đ
602516894631 4
Giải KK 1
1,000,000đ
693 93
Giải KK 2
100,000đ
93 386
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 29/11/2018 18:05
A4879
B2476
C0415
D9923
E0073
G2666
Kỳ vé: #316
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2666 18
Giải nhì
6,500,000đ
00739923 53
Giải ba
3,000,000đ
487924760415 15
Giải KK 1
1,000,000đ
666 164
Giải KK 2
100,000đ
66 631
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 27/11/2018 18:05
A7294
B7749
C6198
D3159
E5899
G3387
Kỳ vé: #315
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3387 2
Giải nhì
6,500,000đ
58993159 67
Giải ba
3,000,000đ
729477496198 25
Giải KK 1
1,000,000đ
387 34
Giải KK 2
100,000đ
87 525
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 24/11/2018 18:05
A2482
B0515
C4095
D8448
E7676
G9303
Kỳ vé: #314
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4095 2
Giải nhì
6,500,000đ
05157676 67
Giải ba
3,000,000đ
248284489303 25
Giải KK 1
1,000,000đ
95 34
Giải KK 2
100,000đ
95 525
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 22/11/2018 18:05
A4864
B1594
C3807
D6808
E6644
G9896
Kỳ vé: #313
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6644 5
Giải nhì
6,500,000đ
48646808 7
Giải ba
3,000,000đ
159438079896 3
Giải KK 1
1,000,000đ
644 21
Giải KK 2
100,000đ
44 470
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 20/11/2018 18:05
A1944
B7107
C4258
D5179
E7871
G3322
Kỳ vé: #312
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3322 4
Giải nhì
6,500,000đ
78714258 4
Giải ba
3,000,000đ
194471075179 39
Giải KK 1
1,000,000đ
322 30
Giải KK 2
100,000đ
22 538
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 17/11/2018 18:05
A8020
B8253
C6711
D5843
E4408
G6559
Kỳ vé: #311
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8253 8
Giải nhì
6,500,000đ
80206711 4
Giải ba
3,000,000đ
584344086559 8
Giải KK 1
1,000,000đ
253 32
Giải KK 2
100,000đ
53 551
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 15/11/2018 18:05
A9926
B1449
C0439
D2990
E1015
G9304
Kỳ vé: #310
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
439 10
Giải nhì
6,500,000đ
10151449 119
Giải ba
3,000,000đ
992629909304 7
Giải KK 1
1,000,000đ
439 72
Giải KK 2
100,000đ
39 951
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 13/11/2018 18:05
A7077
B1222
C5789
D0681
E2459
G2944
Kỳ vé: #309
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
681 2
Giải nhì
6,500,000đ
29441222 35
Giải ba
3,000,000đ
707757892459 16
Giải KK 1
1,000,000đ
681 37
Giải KK 2
100,000đ
81 720
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 10/11/2018 18:05
A4315
B5738
C8702
D1046
E2963
G9723
Kỳ vé: #308
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8702 3
Giải nhì
6,500,000đ
57384315 29
Giải ba
3,000,000đ
104629639723 17
Giải KK 1
1,000,000đ
702 75
Giải KK 2
100,000đ
2 471
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 08/11/2018 18:05
A4473
B5565
C1917
D4053
E3431
G5469
Kỳ vé: #307
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3431 3
Giải nhì
6,500,000đ
55655469 8
Giải ba
3,000,000đ
447319174053 19
Giải KK 1
1,000,000đ
431 35
Giải KK 2
100,000đ
31 494
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 06/11/2018 18:05
A6214
B8461
C8231
D7418
E0700
G2914
Kỳ vé: #306
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8461 3
Giải nhì
6,500,000đ
74180700 17
Giải ba
3,000,000đ
621482312914 17
Giải KK 1
1,000,000đ
461 66
Giải KK 2
100,000đ
61 426