Vietlott 4D MAX Thứ 5, 15/11/2018 18:05
A9926
B1449
C0439
D2990
E1015
G9304
Kỳ vé: #310
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
439 10
Giải nhì
6,500,000đ
10151449 119
Giải ba
3,000,000đ
992629909304 7
Giải KK 1
1,000,000đ
439 72
Giải KK 2
100,000đ
39 951
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 13/11/2018 18:05
A7077
B1222
C5789
D0681
E2459
G2944
Kỳ vé: #309
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
681 2
Giải nhì
6,500,000đ
29441222 35
Giải ba
3,000,000đ
707757892459 16
Giải KK 1
1,000,000đ
681 37
Giải KK 2
100,000đ
81 720
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 10/11/2018 18:05
A4315
B5738
C8702
D1046
E2963
G9723
Kỳ vé: #308
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8702 3
Giải nhì
6,500,000đ
57384315 29
Giải ba
3,000,000đ
104629639723 17
Giải KK 1
1,000,000đ
702 75
Giải KK 2
100,000đ
2 471
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 08/11/2018 18:05
A4473
B5565
C1917
D4053
E3431
G5469
Kỳ vé: #307
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3431 3
Giải nhì
6,500,000đ
55655469 8
Giải ba
3,000,000đ
447319174053 19
Giải KK 1
1,000,000đ
431 35
Giải KK 2
100,000đ
31 494
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 06/11/2018 18:05
A6214
B8461
C8231
D7418
E0700
G2914
Kỳ vé: #306
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8461 3
Giải nhì
6,500,000đ
74180700 17
Giải ba
3,000,000đ
621482312914 17
Giải KK 1
1,000,000đ
461 66
Giải KK 2
100,000đ
61 426
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 03/11/2018 18:05
A4718
B6548
C5010
D5424
E6132
G1406
Kỳ vé: #305
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1406 3
Giải nhì
6,500,000đ
65486132 5
Giải ba
3,000,000đ
471850105424 54
Giải KK 1
1,000,000đ
406 24
Giải KK 2
100,000đ
6 381
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 01/11/2018 18:05
A0662
B4014
C2683
D0418
E6238
G8904
Kỳ vé: #304
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4014 12
Giải nhì
6,500,000đ
26830418 9
Giải ba
3,000,000đ
066262388904 21
Giải KK 1
1,000,000đ
14 41
Giải KK 2
100,000đ
14 448
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 30/10/2018 18:05
A7055
B4394
C6000
D9869
E0706
G0632
Kỳ vé: #303
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4394 5
Giải nhì
6,500,000đ
06320706 5
Giải ba
3,000,000đ
705560009869 7
Giải KK 1
1,000,000đ
394 26
Giải KK 2
100,000đ
94 297
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 27/10/2018 18:05
A5087
B4482
C8602
D4008
E3151
G2379
Kỳ vé: #302
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2379 26
Giải nhì
6,500,000đ
86024008 12
Giải ba
3,000,000đ
508744823151 60
Giải KK 1
1,000,000đ
379 79
Giải KK 2
100,000đ
79 858
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 25/10/2018 18:05
A9732
B7358
C4919
D0242
E3308
G0541
Kỳ vé: #301
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3308 9
Giải nhì
6,500,000đ
73580541 5
Giải ba
3,000,000đ
973249190242 19
Giải KK 1
1,000,000đ
308 28
Giải KK 2
100,000đ
8 355
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 23/10/2018 18:05
A1773
B6428
C3049
D6283
E8740
G4850
Kỳ vé: #300
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6283 4
Giải nhì
6,500,000đ
30496428 7
Giải ba
3,000,000đ
177387404850 55
Giải KK 1
1,000,000đ
283 31
Giải KK 2
100,000đ
83 478
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 20/10/2018 18:05
A9582
B2861
C7714
D9010
E3305
G5720
Kỳ vé: #299
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3305 3
Giải nhì
6,500,000đ
90109582 4
Giải ba
3,000,000đ
286177145720 15
Giải KK 1
1,000,000đ
305 40
Giải KK 2
100,000đ
5 344
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 18/10/2018 18:05
A4783
B8042
C2117
D4165
E7986
G6568
Kỳ vé: #298
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4783 3
Giải nhì
6,500,000đ
65684165 7
Giải ba
3,000,000đ
804221177986 29
Giải KK 1
1,000,000đ
783 84
Giải KK 2
100,000đ
83 644