KQXS điện toán - Chủ Nhật, 26/05/2019
Điện toán 1-2-3 Chủ Nhật, 26/05/2019 18:05 Xem thêm
3 9 0 5 5 7
Thần Tài 4 Chủ Nhật, 26/05/2019 18:05 Xem thêm
5 7 2 7
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 26/05/2019 18:05 Xem thêm
11 12 14 23 29 32
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 26/05/2019 (Thái Bình)
G.ĐB 90064
Ký hiệu trúng ĐB: 2RS-11RS-7RS
G.1 85688
G.2 5720801582
G.3 381698250935688
705029706834555
G.4 30751292 39255490
G.5 409720548677
404729220614
G.6 938623809
G.7 92071214
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
908,9,2,9,75,7,255,4
 14,2,4 64,9,8
8,0,9,2,9,125,2,39,7,4,075,7
2388,0,8,6,388,2,8
6,5,1,1476,0,092,0,7,2
KQXS Miền Trung - Chủ Nhật, 26/05/2019
  Khánh Hòa Kon Tum
G.ĐB 457372223681
G.1 9772252956
G.2 6626050575
G.3 29279998024280445834
G.4 7657283897124640825801153528215213689494649479583282992432725351013047
G.5 52755768
G.6 806289097472988727018494
G.7 752758
G.8 6312
Khánh Hòa Kon Tum
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
609,2101,4
21 0,812,0
5,6,7,7,0,2,721,21,3,9,72 
6,536 32,4
64 9,9,0,347,7
752,8,3758,6
363,2,4,0568
972,5,2,9,28,4,472,5
58 5,687,1
0,797 94,4,2
KQXS Miền Nam - Chủ Nhật, 26/05/2019
  Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.ĐB 596030677823816978
G.1 600949172782760
G.2 415841565010996
G.3 747440732817251686958468502914
G.4 714720203101158989154117812983960141162996049762935359984175727662313060159443757447874598974839799135446
G.5 405210192723
G.6 127448050197476639365375022704309433
G.7 675589294
G.8 830763
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3053,5073,60 
315,4519914
5,728 29,7,3 27,3
8,831,09,236,06,3,2,830,3
7,1,4,8,944 499,146
7,0,152,87,7,951,07,859
 6 6,3,666,64,963,0
975,4,2,80,275,5275,8,8
5,7,283,3,4 897,9,783,5
 97,48,1,2,4,993,9,5594,8,1,6
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
4 9 6 1 8 7
Điện toán 6x36 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
03 05 19 22 25 30
Thần Tài 4 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
6 3 2 4
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
A4604
B0162
C2511
D4804
E1006
G1936
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
04 12 35 44 50 55 19
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 25/05/2019 (Nam Định)
G.ĐB 45433
Ký hiệu trúng ĐB: 9QZ-3QZ-13QZ
G.1 95029
G.2 0617940110
G.3 519623418761754
859187901388620
G.4 81628953 12166560
G.5 416255728964
242015595032
G.6 225818519
G.7 45367060
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,6,2,7,60 2,454,3,9
 10,8,3,6,8,91,362,2,0,2,4,0
6,6,6,7,329,0,0,5879,2,0
3,1,533,2,61,187
5,6452,7,5,19 
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 779823661477328457
G.1 191662226023285
G.2 267032377234531
G.3 987765682628029203525800705724
G.4 258799680689084385928957186328029589303876482032048035401115070607728780160150754252741656904345397888161
G.5 171243386487
G.6 492206058453447475380105899942763813
G.7 841634388
G.8 054888
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 05,5,6,36,605,4607
4,712 156,313
2,1,922,8,6,38,5,729 27,4
5,0,23  34,8,8,8134,1
8413,7,0,5483,24 
0,053,80,154,27,856,7
0,7,2,666 60,07,560,1
 79,1,68,774,2,78,2,0,576,5,8
2,5844,3,3,382,78,8,788,8,7,5
79229 999
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 777553622004779952567442
G.1 52777386033776828645
G.2 78682839772236269155
G.3 7390610089889579615355964901485715795104
G.4 19889300894186224718950068727702662600350234761730035553877714740182397871688901271981733989465720787988001035420233269797131836910749832341
G.5 1157249345779325
G.6 534511236305739069749439864102847562511496112881
G.7 224748050989
G.8 05607791
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 05,5,6,66,9,3,403,45,801 04
 18 1 4,0169,1,8,3,9,414,1
6,6,824,3 2 6,6,52 425,3
2,53 9,5,039,5,0,9 39235,1
2457,048,7,08,641,81,041,5,2
0,4,057,33,555,7,3650,22,3,5,457,5
0,062,2 6 162,5,4,2,8 6 
5,7,777,74,7,5,774,7,77,777,7,89,57 
189,9,9,248 9,7,4,684,0989,1
8,8,89 3,390,3398891,7,1,8