Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
22/05/2019
Khánh Hòa
31 - 16
Đà Nẵng
04 - 58
Thứ 4
15/05/2019
Khánh Hòa
46 - 70
Đà Nẵng
66 - 41
Thứ 4
08/05/2019
Khánh Hòa
17 - 32
Đà Nẵng
74 - 50
Thứ 4
01/05/2019
Khánh Hòa
04 - 64
Đà Nẵng
29 - 34
Thứ 4
24/04/2019
Khánh Hòa
36 - 87
Đà Nẵng
26 - 09
Thứ 4
17/04/2019
Khánh Hòa
37 - 36
Đà Nẵng
12 - 26
Thứ 4
10/04/2019
Khánh Hòa
97 - 31
Đà Nẵng
42 - 68
Thứ 4
03/04/2019
Khánh Hòa
48 - 44
Đà Nẵng
48 - 55
Thứ 4
27/03/2019
Khánh Hòa
45 - 51
Đà Nẵng
98 - 88
Thứ 4
20/03/2019
Khánh Hòa
56 - 79
Đà Nẵng
64 - 70
Thứ 4
13/03/2019
Khánh Hòa
72 - 17
Đà Nẵng
22 - 81
Thứ 4
06/03/2019
Khánh Hòa
60 - 54
Đà Nẵng
59 - 03
Thứ 4
27/02/2019
Khánh Hòa
70 - 23
Đà Nẵng
96 - 06
Thứ 4
20/02/2019
Khánh Hòa
54 - 65
Đà Nẵng
37 - 23