Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
24/05/2019
Ninh Thuận
11 - 70
Gia Lai
77 - 59
Thứ 6
17/05/2019
Ninh Thuận
96 - 62
Gia Lai
13 - 92
Thứ 6
10/05/2019
Ninh Thuận
05 - 30
Gia Lai
51 - 54
Thứ 6
03/05/2019
Ninh Thuận
06 - 62
Gia Lai
59 - 27
Thứ 6
26/04/2019
Ninh Thuận
61 - 25
Gia Lai
56 - 80
Thứ 6
19/04/2019
Ninh Thuận
75 - 66
Gia Lai
46 - 52
Thứ 6
12/04/2019
Ninh Thuận
93 - 68
Gia Lai
22 - 46
Thứ 6
05/04/2019
Ninh Thuận
13 - 84
Gia Lai
59 - 69
Thứ 6
29/03/2019
Ninh Thuận
90 - 84
Gia Lai
36 - 67
Thứ 6
22/03/2019
Ninh Thuận
17 - 61
Gia Lai
76 - 26
Thứ 6
15/03/2019
Ninh Thuận
21 - 26
Gia Lai
36 - 80
Thứ 6
08/03/2019
Ninh Thuận
01 - 05
Gia Lai
05 - 79
Thứ 6
01/03/2019
Ninh Thuận
78 - 88
Gia Lai
13 - 41
Thứ 6
22/02/2019
Ninh Thuận
17 - 12
Gia Lai
25 - 17