Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
23/05/2019
Quảng Bình
17 - 77
Quảng Trị
29 - 10
Bình Định
14 - 71
Thứ 5
16/05/2019
Quảng Bình
50 - 63
Quảng Trị
35 - 77
Bình Định
88 - 45
Thứ 5
09/05/2019
Quảng Bình
54 - 73
Quảng Trị
65 - 02
Bình Định
46 - 21
Thứ 5
02/05/2019
Quảng Bình
62 - 96
Quảng Trị
77 - 57
Bình Định
30 - 91
Thứ 5
25/04/2019
Quảng Bình
79 - 80
Quảng Trị
80 - 81
Bình Định
20 - 53
Thứ 5
18/04/2019
Quảng Bình
26 - 21
Quảng Trị
42 - 87
Bình Định
37 - 21
Thứ 5
11/04/2019
Quảng Bình
97 - 58
Quảng Trị
92 - 01
Bình Định
87 - 52
Thứ 5
04/04/2019
Quảng Bình
35 - 56
Quảng Trị
22 - 70
Bình Định
97 - 18
Thứ 5
28/03/2019
Quảng Bình
95 - 80
Quảng Trị
93 - 65
Bình Định
58 - 91
Thứ 5
21/03/2019
Quảng Bình
97 - 51
Quảng Trị
82 - 50
Bình Định
56 - 50
Thứ 5
14/03/2019
Quảng Bình
48 - 28
Quảng Trị
11 - 34
Bình Định
31 - 31
Thứ 5
07/03/2019
Quảng Bình
91 - 70
Quảng Trị
84 - 25
Bình Định
20 - 40
Thứ 5
28/02/2019
Quảng Bình
22 - 33
Quảng Trị
46 - 70
Bình Định
12 - 47
Thứ 5
21/02/2019
Quảng Bình
25 - 63
Quảng Trị
48 - 39
Bình Định
04 - 94