Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
14/01/2019
Phú Yên
19 - 35
Thừa Thiên Huế
54 - 09
Thứ 2
07/01/2019
Phú Yên
17 - 23
Thừa Thiên Huế
81 - 34
Thứ 2
31/12/2018
Phú Yên
85 - 69
Thừa Thiên Huế
56 - 21
Thứ 2
24/12/2018
Phú Yên
23 - 95
Thừa Thiên Huế
52 - 80
Thứ 2
17/12/2018
Phú Yên
94 - 93
Thừa Thiên Huế
12 - 90
Thứ 2
10/12/2018
Phú Yên
92 - 97
Thừa Thiên Huế
98 - 97
Thứ 2
03/12/2018
Phú Yên
86 - 53
Thừa Thiên Huế
23 - 91
Thứ 2
26/11/2018
Phú Yên
05 - 41
Thừa Thiên Huế
49 - 32
Thứ 2
19/11/2018
Phú Yên
44 - 23
Thừa Thiên Huế
23 - 40
Thứ 2
12/11/2018
Phú Yên
85 - 09
Thừa Thiên Huế
24 - 46
Thứ 2
05/11/2018
Phú Yên
91 - 79
Thừa Thiên Huế
60 - 05
Thứ 2
29/10/2018
Phú Yên
48 - 36
Thừa Thiên Huế
89 - 66
Thứ 2
22/10/2018
Phú Yên
92 - 54
Thừa Thiên Huế
95 - 15
Thứ 2
15/10/2018
Phú Yên
88 - 24
Thừa Thiên Huế
26 - 58