Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
20/05/2019
Phú Yên
83 - 93
Thừa Thiên Huế
81 - 95
Thứ 2
13/05/2019
Phú Yên
14 - 43
Thừa Thiên Huế
14 - 19
Thứ 2
06/05/2019
Phú Yên
98 - 66
Thừa Thiên Huế
91 - 84
Thứ 2
29/04/2019
Phú Yên
91 - 96
Thừa Thiên Huế
66 - 04
Thứ 2
22/04/2019
Phú Yên
42 - 67
Thừa Thiên Huế
29 - 86
Thứ 2
15/04/2019
Phú Yên
65 - 66
Thừa Thiên Huế
66 - 23
Thứ 2
08/04/2019
Phú Yên
96 - 92
Thừa Thiên Huế
12 - 33
Thứ 2
01/04/2019
Phú Yên
10 - 15
Thừa Thiên Huế
50 - 07
Thứ 2
25/03/2019
Phú Yên
13 - 61
Thừa Thiên Huế
48 - 41
Thứ 2
18/03/2019
Phú Yên
21 - 73
Thừa Thiên Huế
00 - 62
Thứ 2
11/03/2019
Phú Yên
73 - 49
Thừa Thiên Huế
50 - 11
Thứ 2
04/03/2019
Phú Yên
94 - 93
Thừa Thiên Huế
56 - 12
Thứ 2
25/02/2019
Phú Yên
30 - 90
Thừa Thiên Huế
74 - 59