Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
18/03/2019
Phú Yên
21 - 73
Thừa Thiên Huế
00 - 62
Thứ 2
11/03/2019
Phú Yên
73 - 49
Thừa Thiên Huế
50 - 11
Thứ 2
04/03/2019
Phú Yên
94 - 93
Thừa Thiên Huế
56 - 12
Thứ 2
25/02/2019
Phú Yên
30 - 90
Thừa Thiên Huế
74 - 59
Thứ 2
18/02/2019
Phú Yên
03 - 66
Thừa Thiên Huế
97 - 57
Thứ 2
11/02/2019
Phú Yên
33 - 65
Thừa Thiên Huế
25 - 32
Thứ 2
04/02/2019
Phú Yên
11 - 15
Thừa Thiên Huế
14 - 57
Thứ 2
28/01/2019
Phú Yên
07 - 59
Thừa Thiên Huế
48 - 61
Thứ 2
21/01/2019
Phú Yên
24 - 10
Thừa Thiên Huế
21 - 79
Thứ 2
14/01/2019
Phú Yên
19 - 35
Thừa Thiên Huế
54 - 09
Thứ 2
07/01/2019
Phú Yên
17 - 23
Thừa Thiên Huế
81 - 34
Thứ 2
31/12/2018
Phú Yên
85 - 69
Thừa Thiên Huế
56 - 21
Thứ 2
24/12/2018
Phú Yên
23 - 95
Thừa Thiên Huế
52 - 80
Thứ 2
17/12/2018
Phú Yên
94 - 93
Thừa Thiên Huế
12 - 90