Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
26/08/2018
Kon Tum
89 - 25
Khánh Hòa
92 - 27
Chủ Nhật
19/08/2018
Kon Tum
24 - 54
Khánh Hòa
69 - 18
Chủ Nhật
12/08/2018
Kon Tum
90 - 47
Khánh Hòa
64 - 41
Chủ Nhật
05/08/2018
Kon Tum
73 - 51
Khánh Hòa
90 - 25
Chủ Nhật
29/07/2018
Kon Tum
29 - 87
Khánh Hòa
52 - 37
Chủ Nhật
22/07/2018
Kon Tum
04 - 91
Khánh Hòa
95 - 39
Chủ Nhật
15/07/2018
Kon Tum
72 - 72
Khánh Hòa
62 - 14
Chủ Nhật
08/07/2018
Kon Tum
75 - 49
Khánh Hòa
59 - 04
Chủ Nhật
01/07/2018
Kon Tum
15 - 02
Khánh Hòa
89 - 73
Chủ Nhật
24/06/2018
Kon Tum
37 - 38
Khánh Hòa
07 - 55
Chủ Nhật
17/06/2018
Kon Tum
91 - 98
Khánh Hòa
51 - 40
Chủ Nhật
10/06/2018
Kon Tum
04 - 97
Khánh Hòa
35 - 42
Chủ Nhật
03/06/2018
Kon Tum
44 - 08
Khánh Hòa
26 - 61
Chủ Nhật
27/05/2018
Kon Tum
96 - 60
Khánh Hòa
84 - 15