Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
11/11/2018
Kon Tum
98 - 51
Khánh Hòa
87 - 87
Chủ Nhật
04/11/2018
Kon Tum
12 - 90
Khánh Hòa
58 - 47
Chủ Nhật
28/10/2018
Kon Tum
98 - 11
Khánh Hòa
86 - 91
Chủ Nhật
21/10/2018
Kon Tum
91 - 05
Khánh Hòa
70 - 26
Chủ Nhật
14/10/2018
Kon Tum
85 - 57
Khánh Hòa
14 - 24
Chủ Nhật
07/10/2018
Kon Tum
29 - 95
Khánh Hòa
41 - 16
Chủ Nhật
30/09/2018
Kon Tum
69 - 17
Khánh Hòa
47 - 54
Chủ Nhật
23/09/2018
Kon Tum
14 - 06
Khánh Hòa
34 - 44
Chủ Nhật
16/09/2018
Kon Tum
78 - 14
Khánh Hòa
80 - 04
Chủ Nhật
09/09/2018
Kon Tum
50 - 72
Khánh Hòa
38 - 49
Chủ Nhật
02/09/2018
Kon Tum
71 - 25
Khánh Hòa
92 - 48
Chủ Nhật
26/08/2018
Kon Tum
89 - 25
Khánh Hòa
92 - 27
Chủ Nhật
19/08/2018
Kon Tum
24 - 54
Khánh Hòa
69 - 18
Chủ Nhật
12/08/2018
Kon Tum
90 - 47
Khánh Hòa
64 - 41