Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
17/03/2019
Kon Tum
89 - 17
Khánh Hòa
55 - 49
Chủ Nhật
10/03/2019
Kon Tum
87 - 59
Khánh Hòa
11 - 10
Chủ Nhật
03/03/2019
Kon Tum
98 - 65
Khánh Hòa
81 - 64
Chủ Nhật
24/02/2019
Kon Tum
65 - 39
Khánh Hòa
51 - 36
Chủ Nhật
17/02/2019
Kon Tum
33 - 12
Khánh Hòa
40 - 20
Chủ Nhật
10/02/2019
Kon Tum
92 - 31
Khánh Hòa
57 - 37
Chủ Nhật
03/02/2019
Kon Tum
89 - 95
Khánh Hòa
11 - 71
Chủ Nhật
27/01/2019
Kon Tum
07 - 99
Khánh Hòa
26 - 97
Chủ Nhật
20/01/2019
Kon Tum
50 - 47
Khánh Hòa
30 - 45
Chủ Nhật
13/01/2019
Kon Tum
20 - 16
Khánh Hòa
12 - 72
Chủ Nhật
06/01/2019
Kon Tum
00 - 54
Khánh Hòa
83 - 85
Chủ Nhật
30/12/2018
Kon Tum
21 - 93
Khánh Hòa
65 - 67
Chủ Nhật
23/12/2018
Kon Tum
83 - 70
Khánh Hòa
51 - 18
Chủ Nhật
16/12/2018
Kon Tum
05 - 76
Khánh Hòa
86 - 14