Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
19/05/2019
Kon Tum
49 - 06
Khánh Hòa
11 - 25
Chủ Nhật
12/05/2019
Kon Tum
36 - 03
Khánh Hòa
99 - 97
Chủ Nhật
05/05/2019
Kon Tum
45 - 88
Khánh Hòa
95 - 91
Chủ Nhật
28/04/2019
Kon Tum
95 - 39
Khánh Hòa
25 - 92
Chủ Nhật
21/04/2019
Kon Tum
08 - 59
Khánh Hòa
41 - 49
Chủ Nhật
14/04/2019
Kon Tum
18 - 39
Khánh Hòa
50 - 35
Chủ Nhật
07/04/2019
Kon Tum
70 - 51
Khánh Hòa
77 - 72
Chủ Nhật
31/03/2019
Kon Tum
75 - 01
Khánh Hòa
09 - 54
Chủ Nhật
24/03/2019
Kon Tum
12 - 03
Khánh Hòa
52 - 69
Chủ Nhật
17/03/2019
Kon Tum
89 - 17
Khánh Hòa
55 - 49
Chủ Nhật
10/03/2019
Kon Tum
87 - 59
Khánh Hòa
11 - 10
Chủ Nhật
03/03/2019
Kon Tum
98 - 65
Khánh Hòa
81 - 64
Chủ Nhật
24/02/2019
Kon Tum
65 - 39
Khánh Hòa
51 - 36
Chủ Nhật
17/02/2019
Kon Tum
33 - 12
Khánh Hòa
40 - 20