Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
13/01/2019
Kon Tum
20 - 16
Khánh Hòa
12 - 72
Chủ Nhật
06/01/2019
Kon Tum
00 - 54
Khánh Hòa
83 - 85
Chủ Nhật
30/12/2018
Kon Tum
21 - 93
Khánh Hòa
65 - 67
Chủ Nhật
23/12/2018
Kon Tum
83 - 70
Khánh Hòa
51 - 18
Chủ Nhật
16/12/2018
Kon Tum
05 - 76
Khánh Hòa
86 - 14
Chủ Nhật
09/12/2018
Kon Tum
03 - 62
Khánh Hòa
35 - 89
Chủ Nhật
02/12/2018
Kon Tum
74 - 00
Khánh Hòa
14 - 62
Chủ Nhật
25/11/2018
Kon Tum
97 - 71
Khánh Hòa
45 - 12
Chủ Nhật
18/11/2018
Kon Tum
73 - 46
Khánh Hòa
33 - 46
Chủ Nhật
11/11/2018
Kon Tum
98 - 51
Khánh Hòa
87 - 87
Chủ Nhật
04/11/2018
Kon Tum
12 - 90
Khánh Hòa
58 - 47
Chủ Nhật
28/10/2018
Kon Tum
98 - 11
Khánh Hòa
86 - 91
Chủ Nhật
21/10/2018
Kon Tum
91 - 05
Khánh Hòa
70 - 26