Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
22/08/2018
Sóc Trăng
25 - 39
Cần Thơ
96 - 20
Đồng Nai
92 - 58
Thứ 4
15/08/2018
Sóc Trăng
11 - 99
Cần Thơ
08 - 34
Đồng Nai
95 - 31
Thứ 4
08/08/2018
Sóc Trăng
97 - 17
Cần Thơ
08 - 84
Đồng Nai
65 - 72
Thứ 4
01/08/2018
Sóc Trăng
38 - 21
Cần Thơ
26 - 23
Đồng Nai
00 - 67
Thứ 4
25/07/2018
Sóc Trăng
86 - 13
Cần Thơ
11 - 46
Đồng Nai
02 - 67
Thứ 4
18/07/2018
Sóc Trăng
87 - 32
Cần Thơ
64 - 30
Đồng Nai
99 - 84
Thứ 4
11/07/2018
Sóc Trăng
23 - 98
Cần Thơ
68 - 16
Đồng Nai
05 - 04
Thứ 4
04/07/2018
Sóc Trăng
56 - 53
Cần Thơ
83 - 05
Đồng Nai
34 - 61
Thứ 4
27/06/2018
Sóc Trăng
43 - 75
Cần Thơ
40 - 56
Đồng Nai
18 - 89
Thứ 4
20/06/2018
Sóc Trăng
22 - 49
Cần Thơ
70 - 33
Đồng Nai
54 - 12
Thứ 4
13/06/2018
Sóc Trăng
36 - 69
Cần Thơ
46 - 24
Đồng Nai
14 - 24
Thứ 4
06/06/2018
Sóc Trăng
83 - 28
Cần Thơ
47 - 82
Đồng Nai
03 - 14
Thứ 4
30/05/2018
Sóc Trăng
52 - 14
Cần Thơ
75 - 47
Đồng Nai
60 - 64
Thứ 4
23/05/2018
Sóc Trăng
95 - 62
Cần Thơ
29 - 99
Đồng Nai
13 - 99