Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
28/11/2018
Sóc Trăng
76 - 44
Cần Thơ
69 - 73
Đồng Nai
23 - 36
Thứ 4
21/11/2018
Sóc Trăng
54 - 39
Cần Thơ
53 - 34
Đồng Nai
75 - 74
Thứ 4
14/11/2018
Sóc Trăng
53 - 40
Cần Thơ
22 - 03
Đồng Nai
44 - 47
Thứ 4
07/11/2018
Sóc Trăng
09 - 14
Cần Thơ
16 - 95
Đồng Nai
91 - 83
Thứ 4
31/10/2018
Sóc Trăng
35 - 45
Cần Thơ
75 - 55
Đồng Nai
59 - 36
Thứ 4
24/10/2018
Sóc Trăng
31 - 85
Cần Thơ
96 - 98
Đồng Nai
62 - 04
Thứ 4
17/10/2018
Sóc Trăng
81 - 78
Cần Thơ
20 - 98
Đồng Nai
83 - 04
Thứ 4
10/10/2018
Sóc Trăng
59 - 90
Cần Thơ
19 - 39
Đồng Nai
23 - 64
Thứ 4
03/10/2018
Sóc Trăng
03 - 49
Cần Thơ
96 - 90
Đồng Nai
94 - 83
Thứ 4
26/09/2018
Sóc Trăng
44 - 19
Cần Thơ
27 - 76
Đồng Nai
10 - 20
Thứ 4
19/09/2018
Sóc Trăng
18 - 23
Cần Thơ
80 - 93
Đồng Nai
07 - 07
Thứ 4
12/09/2018
Sóc Trăng
53 - 56
Cần Thơ
97 - 68
Đồng Nai
04 - 89
Thứ 4
05/09/2018
Sóc Trăng
34 - 61
Cần Thơ
88 - 51
Đồng Nai
76 - 65
Thứ 4
29/08/2018
Sóc Trăng
64 - 44
Cần Thơ
36 - 91
Đồng Nai
04 - 46