Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
06/03/2019
Sóc Trăng
50 - 76
Cần Thơ
87 - 09
Đồng Nai
83 - 03
Thứ 4
27/02/2019
Sóc Trăng
61 - 35
Cần Thơ
25 - 43
Đồng Nai
87 - 51
Thứ 4
20/02/2019
Sóc Trăng
03 - 21
Cần Thơ
38 - 45
Đồng Nai
44 - 96
Thứ 4
13/02/2019
Sóc Trăng
25 - 88
Cần Thơ
88 - 96
Đồng Nai
85 - 40
Thứ 4
06/02/2019
Sóc Trăng
35 - 14
Cần Thơ
80 - 31
Đồng Nai
97 - 53
Thứ 4
30/01/2019
Sóc Trăng
78 - 86
Cần Thơ
02 - 64
Đồng Nai
84 - 76
Thứ 4
23/01/2019
Sóc Trăng
69 - 06
Cần Thơ
11 - 03
Đồng Nai
57 - 26
Thứ 4
16/01/2019
Sóc Trăng
85 - 71
Cần Thơ
50 - 29
Đồng Nai
21 - 28
Thứ 4
09/01/2019
Sóc Trăng
17 - 07
Cần Thơ
77 - 88
Đồng Nai
44 - 05
Thứ 4
02/01/2019
Sóc Trăng
96 - 04
Cần Thơ
48 - 56
Đồng Nai
29 - 46
Thứ 4
26/12/2018
Sóc Trăng
15 - 30
Cần Thơ
79 - 82
Đồng Nai
71 - 12
Thứ 4
19/12/2018
Sóc Trăng
78 - 77
Cần Thơ
00 - 38
Đồng Nai
64 - 49
Thứ 4
12/12/2018
Sóc Trăng
97 - 00
Cần Thơ
91 - 93
Đồng Nai
49 - 46
Thứ 4
05/12/2018
Sóc Trăng
22 - 49
Cần Thơ
07 - 13
Đồng Nai
54 - 02