Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
22/05/2019
Sóc Trăng
91 - 53
Cần Thơ
56 - 24
Đồng Nai
88 - 23
Thứ 4
15/05/2019
Sóc Trăng
51 - 69
Cần Thơ
86 - 31
Đồng Nai
65 - 57
Thứ 4
08/05/2019
Sóc Trăng
19 - 93
Cần Thơ
49 - 51
Đồng Nai
63 - 27
Thứ 4
01/05/2019
Sóc Trăng
93 - 12
Cần Thơ
66 - 58
Đồng Nai
05 - 03
Thứ 4
24/04/2019
Sóc Trăng
82 - 30
Cần Thơ
14 - 18
Đồng Nai
46 - 83
Thứ 4
17/04/2019
Sóc Trăng
56 - 06
Cần Thơ
37 - 28
Đồng Nai
80 - 72
Thứ 4
10/04/2019
Sóc Trăng
88 - 67
Cần Thơ
52 - 08
Đồng Nai
61 - 44
Thứ 4
03/04/2019
Sóc Trăng
28 - 32
Cần Thơ
89 - 57
Đồng Nai
88 - 31
Thứ 4
27/03/2019
Sóc Trăng
16 - 78
Cần Thơ
20 - 76
Đồng Nai
65 - 82
Thứ 4
20/03/2019
Sóc Trăng
38 - 45
Cần Thơ
77 - 32
Đồng Nai
44 - 19
Thứ 4
13/03/2019
Sóc Trăng
73 - 68
Cần Thơ
61 - 42
Đồng Nai
66 - 23
Thứ 4
06/03/2019
Sóc Trăng
50 - 76
Cần Thơ
87 - 09
Đồng Nai
83 - 03
Thứ 4
27/02/2019
Sóc Trăng
61 - 35
Cần Thơ
25 - 43
Đồng Nai
87 - 51
Thứ 4
20/02/2019
Sóc Trăng
03 - 21
Cần Thơ
38 - 45
Đồng Nai
44 - 96