Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
16/01/2019
Sóc Trăng
85 - 71
Cần Thơ
50 - 29
Đồng Nai
21 - 28
Thứ 4
09/01/2019
Sóc Trăng
17 - 07
Cần Thơ
77 - 88
Đồng Nai
44 - 05
Thứ 4
02/01/2019
Sóc Trăng
96 - 04
Cần Thơ
48 - 56
Đồng Nai
29 - 46
Thứ 4
26/12/2018
Sóc Trăng
15 - 30
Cần Thơ
79 - 82
Đồng Nai
71 - 12
Thứ 4
19/12/2018
Sóc Trăng
78 - 77
Cần Thơ
00 - 38
Đồng Nai
64 - 49
Thứ 4
12/12/2018
Sóc Trăng
97 - 00
Cần Thơ
91 - 93
Đồng Nai
49 - 46
Thứ 4
05/12/2018
Sóc Trăng
22 - 49
Cần Thơ
07 - 13
Đồng Nai
54 - 02
Thứ 4
28/11/2018
Sóc Trăng
76 - 44
Cần Thơ
69 - 73
Đồng Nai
23 - 36
Thứ 4
21/11/2018
Sóc Trăng
54 - 39
Cần Thơ
53 - 34
Đồng Nai
75 - 74
Thứ 4
14/11/2018
Sóc Trăng
53 - 40
Cần Thơ
22 - 03
Đồng Nai
44 - 47
Thứ 4
07/11/2018
Sóc Trăng
09 - 14
Cần Thơ
16 - 95
Đồng Nai
91 - 83
Thứ 4
31/10/2018
Sóc Trăng
35 - 45
Cần Thơ
75 - 55
Đồng Nai
59 - 36
Thứ 4
24/10/2018
Sóc Trăng
31 - 85
Cần Thơ
96 - 98
Đồng Nai
62 - 04
Thứ 4
17/10/2018
Sóc Trăng
81 - 78
Cần Thơ
20 - 98
Đồng Nai
83 - 04