Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
18/01/2019
Trà Vinh
02 - 20
Bình Dương
80 - 91
Vĩnh Long
40 - 40
Thứ 6
11/01/2019
Trà Vinh
60 - 65
Bình Dương
03 - 75
Vĩnh Long
14 - 29
Thứ 6
04/01/2019
Trà Vinh
32 - 54
Bình Dương
94 - 00
Vĩnh Long
68 - 76
Thứ 6
28/12/2018
Trà Vinh
88 - 13
Bình Dương
53 - 49
Vĩnh Long
04 - 30
Thứ 6
21/12/2018
Trà Vinh
82 - 08
Bình Dương
05 - 84
Vĩnh Long
97 - 10
Thứ 6
14/12/2018
Trà Vinh
19 - 99
Bình Dương
03 - 53
Vĩnh Long
21 - 32
Thứ 6
07/12/2018
Trà Vinh
60 - 13
Bình Dương
37 - 40
Vĩnh Long
02 - 66
Thứ 6
30/11/2018
Trà Vinh
06 - 45
Bình Dương
18 - 42
Vĩnh Long
83 - 87
Thứ 6
23/11/2018
Trà Vinh
02 - 00
Bình Dương
36 - 30
Vĩnh Long
91 - 59
Thứ 6
16/11/2018
Trà Vinh
83 - 18
Bình Dương
85 - 70
Vĩnh Long
07 - 03
Thứ 6
09/11/2018
Trà Vinh
31 - 40
Bình Dương
89 - 97
Vĩnh Long
85 - 96
Thứ 6
02/11/2018
Trà Vinh
41 - 62
Bình Dương
04 - 02
Vĩnh Long
93 - 01
Thứ 6
26/10/2018
Trà Vinh
48 - 12
Bình Dương
44 - 90
Vĩnh Long
77 - 02
Thứ 6
19/10/2018
Trà Vinh
76 - 37
Bình Dương
38 - 15
Vĩnh Long
72 - 96