Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
15/03/2019
Trà Vinh
82 - 22
Bình Dương
96 - 70
Vĩnh Long
48 - 83
Thứ 6
08/03/2019
Trà Vinh
34 - 05
Bình Dương
11 - 08
Vĩnh Long
28 - 91
Thứ 6
01/03/2019
Trà Vinh
91 - 13
Bình Dương
62 - 68
Vĩnh Long
57 - 95
Thứ 6
22/02/2019
Trà Vinh
88 - 78
Bình Dương
56 - 92
Vĩnh Long
09 - 09
Thứ 6
15/02/2019
Trà Vinh
22 - 84
Bình Dương
53 - 08
Vĩnh Long
63 - 06
Thứ 6
08/02/2019
Trà Vinh
08 - 12
Bình Dương
22 - 02
Vĩnh Long
74 - 33
Thứ 6
01/02/2019
Trà Vinh
78 - 02
Bình Dương
17 - 31
Vĩnh Long
26 - 64
Thứ 6
25/01/2019
Trà Vinh
99 - 01
Bình Dương
05 - 23
Vĩnh Long
62 - 78
Thứ 6
18/01/2019
Trà Vinh
02 - 20
Bình Dương
80 - 91
Vĩnh Long
40 - 40
Thứ 6
11/01/2019
Trà Vinh
60 - 65
Bình Dương
03 - 75
Vĩnh Long
14 - 29
Thứ 6
04/01/2019
Trà Vinh
32 - 54
Bình Dương
94 - 00
Vĩnh Long
68 - 76
Thứ 6
28/12/2018
Trà Vinh
88 - 13
Bình Dương
53 - 49
Vĩnh Long
04 - 30
Thứ 6
21/12/2018
Trà Vinh
82 - 08
Bình Dương
05 - 84
Vĩnh Long
97 - 10
Thứ 6
14/12/2018
Trà Vinh
19 - 99
Bình Dương
03 - 53
Vĩnh Long
21 - 32