Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
24/05/2019
Trà Vinh
51 - 97
Bình Dương
42 - 24
Vĩnh Long
17 - 71
Thứ 6
17/05/2019
Trà Vinh
21 - 65
Bình Dương
17 - 96
Vĩnh Long
28 - 85
Thứ 6
10/05/2019
Trà Vinh
57 - 61
Bình Dương
88 - 56
Vĩnh Long
32 - 68
Thứ 6
03/05/2019
Trà Vinh
47 - 73
Bình Dương
54 - 89
Vĩnh Long
43 - 34
Thứ 6
26/04/2019
Trà Vinh
66 - 85
Bình Dương
20 - 20
Vĩnh Long
61 - 10
Thứ 6
19/04/2019
Trà Vinh
75 - 04
Bình Dương
58 - 82
Vĩnh Long
91 - 44
Thứ 6
12/04/2019
Trà Vinh
94 - 20
Bình Dương
29 - 65
Vĩnh Long
07 - 01
Thứ 6
05/04/2019
Trà Vinh
30 - 60
Bình Dương
40 - 95
Vĩnh Long
51 - 12
Thứ 6
29/03/2019
Trà Vinh
57 - 07
Bình Dương
14 - 65
Vĩnh Long
21 - 59
Thứ 6
22/03/2019
Trà Vinh
13 - 08
Bình Dương
85 - 98
Vĩnh Long
89 - 56
Thứ 6
15/03/2019
Trà Vinh
82 - 22
Bình Dương
96 - 70
Vĩnh Long
48 - 83
Thứ 6
08/03/2019
Trà Vinh
34 - 05
Bình Dương
11 - 08
Vĩnh Long
28 - 91
Thứ 6
01/03/2019
Trà Vinh
91 - 13
Bình Dương
62 - 68
Vĩnh Long
57 - 95
Thứ 6
22/02/2019
Trà Vinh
88 - 78
Bình Dương
56 - 92
Vĩnh Long
09 - 09