Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
23/05/2019
Bình Thuận
43 - 49
An Giang
64 - 80
Tây Ninh
10 - 39
Thứ 5
16/05/2019
Bình Thuận
01 - 47
An Giang
75 - 47
Tây Ninh
03 - 46
Thứ 5
09/05/2019
Bình Thuận
37 - 33
An Giang
08 - 59
Tây Ninh
73 - 91
Thứ 5
02/05/2019
Bình Thuận
00 - 11
An Giang
36 - 03
Tây Ninh
17 - 70
Thứ 5
25/04/2019
Bình Thuận
69 - 38
An Giang
14 - 99
Tây Ninh
71 - 48
Thứ 5
18/04/2019
Bình Thuận
38 - 05
An Giang
16 - 23
Tây Ninh
23 - 42
Thứ 5
11/04/2019
Bình Thuận
58 - 45
An Giang
60 - 53
Tây Ninh
32 - 21
Thứ 5
04/04/2019
Bình Thuận
15 - 42
An Giang
34 - 15
Tây Ninh
05 - 84
Thứ 5
28/03/2019
Bình Thuận
76 - 70
An Giang
81 - 65
Tây Ninh
09 - 85
Thứ 5
21/03/2019
Bình Thuận
95 - 47
An Giang
31 - 29
Tây Ninh
10 - 54
Thứ 5
14/03/2019
Bình Thuận
79 - 48
An Giang
78 - 56
Tây Ninh
18 - 74
Thứ 5
07/03/2019
Bình Thuận
87 - 83
An Giang
36 - 92
Tây Ninh
08 - 74
Thứ 5
28/02/2019
Bình Thuận
59 - 21
An Giang
16 - 64
Tây Ninh
30 - 21
Thứ 5
21/02/2019
Bình Thuận
92 - 42
An Giang
36 - 71
Tây Ninh
96 - 82