Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
15/11/2018
Bình Thuận
94 - 71
An Giang
98 - 28
Tây Ninh
72 - 96
Thứ 5
08/11/2018
Bình Thuận
73 - 61
An Giang
97 - 12
Tây Ninh
30 - 70
Thứ 5
01/11/2018
Bình Thuận
62 - 57
An Giang
89 - 26
Tây Ninh
86 - 00
Thứ 5
25/10/2018
Bình Thuận
30 - 56
An Giang
18 - 99
Tây Ninh
21 - 46
Thứ 5
18/10/2018
Bình Thuận
87 - 18
An Giang
71 - 59
Tây Ninh
43 - 21
Thứ 5
11/10/2018
Bình Thuận
07 - 68
An Giang
88 - 04
Tây Ninh
45 - 94
Thứ 5
04/10/2018
Bình Thuận
29 - 02
An Giang
10 - 40
Tây Ninh
90 - 09
Thứ 5
27/09/2018
Bình Thuận
79 - 50
An Giang
09 - 99
Tây Ninh
48 - 89
Thứ 5
20/09/2018
Bình Thuận
99 - 15
An Giang
59 - 81
Tây Ninh
60 - 28
Thứ 5
13/09/2018
Bình Thuận
36 - 97
An Giang
88 - 79
Tây Ninh
26 - 69
Thứ 5
06/09/2018
Bình Thuận
81 - 85
An Giang
58 - 66
Tây Ninh
68 - 21
Thứ 5
30/08/2018
Bình Thuận
23 - 96
An Giang
92 - 62
Tây Ninh
70 - 62
Thứ 5
23/08/2018
Bình Thuận
24 - 27
An Giang
54 - 23
Tây Ninh
60 - 86
Thứ 5
16/08/2018
Bình Thuận
45 - 83
An Giang
00 - 77
Tây Ninh
63 - 71