Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T2

Thứ 2
14/01/2019
Cà Mau
27 - 71
Đồng Tháp
02 - 56
TP.HCM
46 - 42
Thứ 2
07/01/2019
Cà Mau
95 - 84
Đồng Tháp
06 - 67
TP.HCM
35 - 78
Thứ 2
31/12/2018
Cà Mau
57 - 26
Đồng Tháp
05 - 00
TP.HCM
26 - 76
Thứ 2
24/12/2018
Cà Mau
30 - 17
Đồng Tháp
02 - 63
TP.HCM
13 - 80
Thứ 2
17/12/2018
Cà Mau
39 - 98
Đồng Tháp
45 - 66
TP.HCM
09 - 99
Thứ 2
10/12/2018
Cà Mau
60 - 80
Đồng Tháp
48 - 87
TP.HCM
35 - 27
Thứ 2
03/12/2018
Cà Mau
68 - 61
Đồng Tháp
58 - 07
TP.HCM
38 - 45
Thứ 2
26/11/2018
Cà Mau
02 - 37
Đồng Tháp
48 - 23
TP.HCM
03 - 32
Thứ 2
19/11/2018
Cà Mau
94 - 34
Đồng Tháp
86 - 31
TP.HCM
46 - 80
Thứ 2
12/11/2018
Cà Mau
07 - 10
Đồng Tháp
03 - 23
TP.HCM
39 - 05
Thứ 2
05/11/2018
Cà Mau
88 - 70
Đồng Tháp
74 - 44
TP.HCM
89 - 04
Thứ 2
29/10/2018
Cà Mau
60 - 52
Đồng Tháp
08 - 85
TP.HCM
92 - 87
Thứ 2
22/10/2018
Cà Mau
84 - 59
Đồng Tháp
82 - 82
TP.HCM
02 - 23
Thứ 2
15/10/2018
Cà Mau
38 - 83
Đồng Tháp
76 - 86
TP.HCM
75 - 50