Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
15/01/2019
Bạc Liêu
17 - 21
Vũng Tàu
01 - 13
Bến Tre
75 - 85
Thứ 3
08/01/2019
Bạc Liêu
33 - 87
Vũng Tàu
78 - 22
Bến Tre
85 - 77
Thứ 3
01/01/2019
Bạc Liêu
94 - 52
Vũng Tàu
59 - 02
Bến Tre
97 - 99
Thứ 3
25/12/2018
Bạc Liêu
64 - 43
Vũng Tàu
29 - 60
Bến Tre
82 - 02
Thứ 3
18/12/2018
Bạc Liêu
71 - 84
Vũng Tàu
19 - 03
Bến Tre
69 - 79
Thứ 3
11/12/2018
Bạc Liêu
25 - 43
Vũng Tàu
35 - 49
Bến Tre
33 - 36
Thứ 3
04/12/2018
Bạc Liêu
42 - 61
Vũng Tàu
09 - 66
Bến Tre
29 - 89
Thứ 3
27/11/2018
Bạc Liêu
82 - 69
Vũng Tàu
97 - 73
Bến Tre
05 - 90
Thứ 3
20/11/2018
Bạc Liêu
28 - 41
Vũng Tàu
29 - 53
Bến Tre
85 - 83
Thứ 3
13/11/2018
Bạc Liêu
12 - 82
Vũng Tàu
00 - 79
Bến Tre
04 - 47
Thứ 3
06/11/2018
Bạc Liêu
59 - 18
Vũng Tàu
33 - 83
Bến Tre
12 - 39
Thứ 3
30/10/2018
Bạc Liêu
02 - 95
Vũng Tàu
57 - 69
Bến Tre
73 - 98
Thứ 3
23/10/2018
Bạc Liêu
87 - 86
Vũng Tàu
19 - 69
Bến Tre
36 - 42
Thứ 3
16/10/2018
Bạc Liêu
75 - 49
Vũng Tàu
45 - 52
Bến Tre
67 - 15