Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
13/11/2018
Bạc Liêu
12 - 82
Vũng Tàu
00 - 79
Bến Tre
04 - 47
Thứ 3
06/11/2018
Bạc Liêu
59 - 18
Vũng Tàu
33 - 83
Bến Tre
12 - 39
Thứ 3
30/10/2018
Bạc Liêu
02 - 95
Vũng Tàu
57 - 69
Bến Tre
73 - 98
Thứ 3
23/10/2018
Bạc Liêu
87 - 86
Vũng Tàu
19 - 69
Bến Tre
36 - 42
Thứ 3
16/10/2018
Bạc Liêu
75 - 49
Vũng Tàu
45 - 52
Bến Tre
67 - 15
Thứ 3
09/10/2018
Bạc Liêu
45 - 55
Vũng Tàu
07 - 46
Bến Tre
10 - 97
Thứ 3
02/10/2018
Bạc Liêu
60 - 39
Vũng Tàu
27 - 51
Bến Tre
00 - 05
Thứ 3
25/09/2018
Bạc Liêu
79 - 22
Vũng Tàu
18 - 41
Bến Tre
72 - 61
Thứ 3
18/09/2018
Bạc Liêu
46 - 88
Vũng Tàu
75 - 64
Bến Tre
63 - 74
Thứ 3
11/09/2018
Bạc Liêu
57 - 39
Vũng Tàu
01 - 59
Bến Tre
15 - 98
Thứ 3
04/09/2018
Bạc Liêu
83 - 95
Vũng Tàu
00 - 93
Bến Tre
06 - 51
Thứ 3
28/08/2018
Bạc Liêu
05 - 16
Vũng Tàu
49 - 96
Bến Tre
75 - 93
Thứ 3
21/08/2018
Bạc Liêu
19 - 12
Vũng Tàu
32 - 75
Bến Tre
92 - 63
Thứ 3
14/08/2018
Bạc Liêu
29 - 12
Vũng Tàu
81 - 09
Bến Tre
44 - 91