Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - CN

Chủ Nhật
13/01/2019
Đà Lạt
55 - 83
Kiên Giang
78 - 32
Tiền Giang
36 - 26
Chủ Nhật
06/01/2019
Đà Lạt
76 - 05
Kiên Giang
46 - 89
Tiền Giang
97 - 58
Chủ Nhật
30/12/2018
Đà Lạt
00 - 92
Kiên Giang
64 - 91
Tiền Giang
95 - 47
Chủ Nhật
23/12/2018
Đà Lạt
72 - 25
Kiên Giang
71 - 69
Tiền Giang
00 - 33
Chủ Nhật
16/12/2018
Đà Lạt
73 - 72
Kiên Giang
44 - 81
Tiền Giang
95 - 52
Chủ Nhật
09/12/2018
Đà Lạt
21 - 15
Kiên Giang
40 - 35
Tiền Giang
55 - 56
Chủ Nhật
02/12/2018
Đà Lạt
10 - 59
Kiên Giang
31 - 68
Tiền Giang
99 - 27
Chủ Nhật
25/11/2018
Đà Lạt
89 - 73
Kiên Giang
49 - 73
Tiền Giang
64 - 19
Chủ Nhật
18/11/2018
Đà Lạt
92 - 94
Kiên Giang
92 - 68
Tiền Giang
43 - 65
Chủ Nhật
11/11/2018
Đà Lạt
63 - 77
Kiên Giang
33 - 48
Tiền Giang
36 - 83
Chủ Nhật
04/11/2018
Đà Lạt
87 - 64
Kiên Giang
71 - 56
Tiền Giang
73 - 31
Chủ Nhật
28/10/2018
Đà Lạt
05 - 43
Kiên Giang
94 - 63
Tiền Giang
58 - 88
Chủ Nhật
21/10/2018
Đà Lạt
91 - 37
Kiên Giang
83 - 17
Tiền Giang
01 - 29