Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - CN

Chủ Nhật
17/03/2019
Đà Lạt
91 - 45
Kiên Giang
50 - 03
Tiền Giang
27 - 44
Chủ Nhật
10/03/2019
Đà Lạt
06 - 58
Kiên Giang
65 - 58
Tiền Giang
93 - 93
Chủ Nhật
03/03/2019
Đà Lạt
35 - 72
Kiên Giang
02 - 35
Tiền Giang
01 - 39
Chủ Nhật
24/02/2019
Đà Lạt
33 - 07
Kiên Giang
54 - 18
Tiền Giang
49 - 04
Chủ Nhật
17/02/2019
Đà Lạt
05 - 27
Kiên Giang
52 - 56
Tiền Giang
95 - 84
Chủ Nhật
10/02/2019
Đà Lạt
16 - 57
Kiên Giang
63 - 35
Tiền Giang
44 - 80
Chủ Nhật
03/02/2019
Đà Lạt
44 - 05
Kiên Giang
74 - 90
Tiền Giang
81 - 80
Chủ Nhật
27/01/2019
Đà Lạt
93 - 82
Kiên Giang
70 - 70
Tiền Giang
86 - 81
Chủ Nhật
20/01/2019
Đà Lạt
03 - 61
Kiên Giang
58 - 23
Tiền Giang
67 - 57
Chủ Nhật
13/01/2019
Đà Lạt
55 - 83
Kiên Giang
78 - 32
Tiền Giang
36 - 26
Chủ Nhật
06/01/2019
Đà Lạt
76 - 05
Kiên Giang
46 - 89
Tiền Giang
97 - 58
Chủ Nhật
30/12/2018
Đà Lạt
00 - 92
Kiên Giang
64 - 91
Tiền Giang
95 - 47
Chủ Nhật
23/12/2018
Đà Lạt
72 - 25
Kiên Giang
71 - 69
Tiền Giang
00 - 33
Chủ Nhật
16/12/2018
Đà Lạt
73 - 72
Kiên Giang
44 - 81
Tiền Giang
95 - 52