LỊCH XỔ SỐ 19-08-2017 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:20Miền NamMiền Nam
TP.HCMTP.HCMTP.HCM
Long AnLong AnLong An
Bình PhướcBình PhướcBình Phước
Hậu GiangHậu GiangHậu Giang
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Đà NẵngĐà NẵngĐà Nẵng
Quảng NgãiQuảng NgãiQuảng Ngãi
Đắk NôngĐắk NôngĐắk Nông
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Nam ĐịnhNam ĐịnhNam Định
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Max 4D  
Vietlott Power 6/55Vietlott Power 6/55 
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 435817426901745751
G.1 949043573888792
G.2 010072910951930
G.3 067836050802005486193987001579
G.4 016984629298816029326248617153292905540387976873772273903610992369747746634481778274025793250241799791586
G.5 312062157078
G.6 189045962459690287650073142433456506
G.7 892911404
G.8 400893
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,2,908,7,4108,2,3,5,9,14,7,304,6
 16,71,011,5,0,951 
9,9,32  2 924,4
5,8327,039,6,89,934,0
 4  4 0,2,3,245,0
 59,36,1,05 451
9,1,86 7,3650,86 
0,17 7,773,6,7,77,978,7,0,9
9,086,30,38 786
592,0,6,8,2,03,1,09 793,3,7,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 18/08/2017 (Hải Phòng)
G.ĐB 22279
Ký hiệu trúng ĐB: 11BY-5BY-15BY
G.1 99804
G.2 1372946130
G.3 035435615626753
105573202971924
G.4 69516542 62480254
G.5 062286251474
778089726730
G.6 406260984
G.7 96839531
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,3,604,62,956,3,7,1,4
5,31 5,0,96 
4,2,729,9,4,2,5579,4,2
4,5,830,0,1480,4,3
0,2,5,7,843,2,87,2,296,5
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 347808249385
G.1 1259478828
G.2 5849114163
G.3 62139106858241196163
G.4 8521881350105515991314865715344163927709408350149079521576532522788511
G.5 27163843
G.6 054025547119643082247471
G.7 267510
G.8 3140
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,5084,1,3,909
3,5,919,6,8,37,2,1,110,1,1
 2  24,1,7,8
131,4,9,94,5,6,630,5
5,3,94 240,3
6,854,0,13,853
167,5 63,3
67 271
1,085285
1,3,391,4 9 
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 18/08/2017 18:05 Xem thêm
4 6 7 0 8 9
Thần Tài 4 Thứ 6, 18/08/2017 18:05 Xem thêm
1 9 5 8
Vietlott Mega 6/55 Thứ 6, 18/08/2017 18:05 Xem thêm
03 04 18 22 34 37
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 129617172890710806
G.1 060263761326930
G.2 358619490220892
G.3 499322664786559398764241949827
G.4 425879692594104811476699838403430166220592714348578893449738006012463009851049043086484822291669771378127
G.5 750723559713
G.6 161118965000520990201574429892084293
G.7 251798152
G.8 005336
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,000,0,7,4,32,3,909,5,1,2308,4,6
5,1,611,6,7 14,3513,3,9
325,6 2 5,2,922,7,7
 325,134,8,09,1,136,0
 47,77,1,34 0,64 
2515,053,5,7,9 52,1
9,1,26176 3,6,064,6
0,8,4,4,17 574,62,27 
9879,38 9,08 
 96,80,598,0198,3,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 17/08/2017 (Hà Nội)
G.ĐB 36271
Ký hiệu trúng ĐB: 7BZ-4BZ-8BZ
G.1 68069
G.2 1540391179
G.3 078872483381101
034530965510937
G.4 49471551 68298512
G.5 148504897275
870567904333
G.6 904011138
G.7 95751299
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
903,1,5,45,8,7,0,9,753,5,1
7,0,5,112,1,2 69
1,1298,3,471,9,5,5
0,3,5,333,7,3,8387,5,9
 476,7,2,8,990,5,9
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 466901971117319939
G.1 366724193620747
G.2 552038800057454
G.3 318154499147319370052268508060
G.4 071909600672250903114737024082888557054265287597219578274682518077804844628817645412935755430710795621625
G.5 237355386354
G.6 526999695613653157658551992974179054
G.7 808927466
G.8 626442
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,5,708,6,3,1 07,5,060 
1,9,013,1,53,5,219,7717
6,8,72 4,8,827,1429,8,9,5
1,7,03  31,8,6 39
 4 642,85,5,6,542,7
5,150,56,0515,2,854,4,5,6,4
 62,9,9364,56,566,4,0
 73,0,22,8,0,17 1,471
 823,487,2,2285
6,690,119 2,2,39 
Điện toán 1-2-3 Thứ 5, 17/08/2017 18:05 Xem thêm
5 3 0 9 9 9
Thần Tài 4 Thứ 5, 17/08/2017 18:05 Xem thêm
1 2 8 3
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 17/08/2017 18:05 Xem thêm
A1812
B4625
C1288
D0237
E8269
G1115
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 17/08/2017 18:05 Xem thêm
11 12 20 30 32 34 53