LỊCH XỔ SỐ 25-05-2019 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:15Miền NamMiền Nam
TP.HCMTP.HCMTP.HCM
Long AnLong AnLong An
Bình PhướcBình PhướcBình Phước
Hậu GiangHậu GiangHậu Giang
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Đà NẵngĐà NẵngĐà Nẵng
Quảng NgãiQuảng NgãiQuảng Ngãi
Đắk NôngĐắk NôngĐắk Nông
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Nam ĐịnhNam ĐịnhNam Định
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Max 4D  
Vietlott Power 6/55Vietlott Power 6/55 
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
4 9 6 1 8 7
Điện toán 6x36 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
03 05 19 22 25 30
Thần Tài 4 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
6 3 2 4
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
A4604
B0162
C2511
D4804
E1006
G1936
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 25/05/2019 18:05 Xem thêm
04 12 35 44 50 55 19
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 25/05/2019 (Nam Định)
G.ĐB 45433
Ký hiệu trúng ĐB: 9QZ-3QZ-13QZ
G.1 95029
G.2 0617940110
G.3 519623418761754
859187901388620
G.4 81628953 12166560
G.5 416255728964
242015595032
G.6 225818519
G.7 45367060
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,6,2,7,60 2,454,3,9
 10,8,3,6,8,91,362,2,0,2,4,0
6,6,6,7,329,0,0,5879,2,0
3,1,533,2,61,187
5,6452,7,5,19 
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 779823661477328457
G.1 191662226023285
G.2 267032377234531
G.3 987765682628029203525800705724
G.4 258799680689084385928957186328029589303876482032048035401115070607728780160150754252741656904345397888161
G.5 171243386487
G.6 492206058453447475380105899942763813
G.7 841634388
G.8 054888
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 05,5,6,36,605,4607
4,712 156,313
2,1,922,8,6,38,5,729 27,4
5,0,23  34,8,8,8134,1
8413,7,0,5483,24 
0,053,80,154,27,856,7
0,7,2,666 60,07,560,1
 79,1,68,774,2,78,2,0,576,5,8
2,5844,3,3,382,78,8,788,8,7,5
79229 999
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 777553622004779952567442
G.1 52777386033776828645
G.2 78682839772236269155
G.3 7390610089889579615355964901485715795104
G.4 19889300894186224718950068727702662600350234761730035553877714740182397871688901271981733989465720787988001035420233269797131836910749832341
G.5 1157249345779325
G.6 534511236305739069749439864102847562511496112881
G.7 224748050989
G.8 05607791
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 05,5,6,66,9,3,403,45,801 04
 18 1 4,0169,1,8,3,9,414,1
6,6,824,3 2 6,6,52 425,3
2,53 9,5,039,5,0,9 39235,1
2457,048,7,08,641,81,041,5,2
0,4,057,33,555,7,3650,22,3,5,457,5
0,062,2 6 162,5,4,2,8 6 
5,7,777,74,7,5,774,7,77,777,7,89,57 
189,9,9,248 9,7,4,684,0989,1
8,8,89 3,390,3398891,7,1,8
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 24/05/2019 18:05 Xem thêm
5 4 1 2 8 3
Thần Tài 4 Thứ 6, 24/05/2019 18:05 Xem thêm
9 8 9 6
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 24/05/2019 18:05 Xem thêm
02 03 31 33 35 40
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 24/05/2019 (Hải Phòng)
G.ĐB 71563
Ký hiệu trúng ĐB: 4QY-2QY-5QY
G.1 34966
G.2 8244488918
G.3 194424217533393
616384826699851
G.4 06704018 84989732
G.5 171053712326
783504027765
G.6 271076010
G.7 52274833
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,1027,3,651,2
5,7,718,8,0,06,6,2,763,6,6,5
4,3,0,526,7275,0,1,1,6
6,9,338,2,5,31,3,1,9,48 
444,2,8 93,8
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 815591068705
G.1 1914016624
G.2 8258263946
G.3 03409780656755283286
G.4 0507632909241494123676377136498582223773440368367419842332419954565378
G.5 07994131
G.6 443843657948648280628064
G.7 165559
G.8 7711
Gia Lai Ninh Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
409,9 05
91 1,3,411
2,8228,6,4,524
 38,6731,6
 48,9,9,06,7,242,1,5,6
6,6,65 4,059,2
7,365,5,53,8,462,4
7,777,6,7 73,4,8
3,482782,6
9,0,4,4,099,159 
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 111717751246169976
G.1 946445200527310
G.2 485047846490074
G.3 444278795505881824928862216226
G.4 008796723036713364402805576195540879705966582834296046352817960139179242210426535176273219304508875338603
G.5 488380265191
G.6 526618563746786483081415729040800220
G.7 805766733
G.8 174251
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,405,4 08,59,8,2,1,5,103
 17,3,7815,7,35,910,9,0
 274,8,9,926,96,220,2,6
8,13 6,13 3,5,5,033
0,446,0,46,642,674 
0,5,9,556,5,51,059 51,3,0,3
6,5,4666,2,466,4,3,42,762
1,8,2,17917  74,6
 83,7 82,1 8 
7955,292,2190,1