LỊCH XỔ SỐ 24-06-2018 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:15Miền NamMiền Nam
Tiền GiangTiền GiangTiền Giang
Kiên GiangKiên GiangKiên Giang
Đà LạtĐà LạtĐà Lạt
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Khánh HòaKhánh HòaKhánh Hòa
Kon TumKon TumKon Tum
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Thái BìnhThái BìnhThái Bình
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Mega 6/45VietLott Mega 6/45 
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 23/06/2018 18:05 Xem thêm
1 4 7 3 9 5
Điện toán 6x36 Thứ 7, 23/06/2018 18:05 Xem thêm
02 04 08 13 15 27
Thần Tài 4 Thứ 7, 23/06/2018 18:05 Xem thêm
8 3 2 6
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 23/06/2018 18:05 Xem thêm
A7392
B4717
C1596
D1364
E4234
G2404
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 23/06/2018 18:05 Xem thêm
06 08 13 23 46 55 01
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 23/06/2018 (Nam Định)
G.ĐB 50296
Ký hiệu trúng ĐB: 1TM-15TM-6TM
G.1 57174
G.2 7343278564
G.3 052007575367380
968895323142760
G.4 37222600 73375030
G.5 714406393775
760341764792
G.6 562922867
G.7 42966786
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,6,0,300,0,3753
31 9,7,9,864,0,2,7,7
3,2,9,6,2,422,23,6,674,5,6
5,032,1,7,0,9 80,9,6
7,6,444,28,396,2,6
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 064092715299967285
G.1 420690566363531
G.2 931001184023884
G.3 475418450471390157622899582040
G.4 646950009038032501969965515467681445212961030779439983664663301089695137233595554948815436775647486344823
G.5 064788714182
G.6 002653960180773278669821273756691251
G.7 569539239
G.8 168290
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8,9,004,03,9,4089,40 
4162,7,51 5,31 
3,9268,3,621,9823
 324,6,639,2,0,63,6,239,7,3,6,1
4,047,4,1 43,06,84 
9,555 515,9,851,5
1,2,9,969,7,96,366,3,2,3369,4,3
4,67  7137 
 8  82882,8,4,5
6,696,5,0,6,23,2,990,93,690,5
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 503172336236414760823416
G.1 33186334016272927205
G.2 91011613649473241872
G.3 1848790390727639988202723167566143269249
G.4 93633970805827918517021539595897146706037426576547924489282293571500615619131673498369143103992963086600653795598448409863038975363514034748
G.5 0406439411433117
G.6 007433046542266671460630995194248232678380777017
G.7 416600183789
G.8 55615250
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8,904,60,300,3,1608,65,405
116,7,16,7,6,01 5,9,31  17,7,6
4,72 2,8225,3,9,324,3,93,72 
3,5330,630,68,4,7,232,6,1,2838,6,2
7,042,69,646,7,8243444,0,8,9
555,3,865  52,1,69,05 
1,0,4,86 6,4,361,6,5,1,3,43,0,56 3,16 
1,874,9,2471 737,1,177,2
580,7,6482 839,3,489,3
79  94291,28,495,8
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 22/06/2018 18:05 Xem thêm
7 3 3 3 2 1
Thần Tài 4 Thứ 6, 22/06/2018 18:05 Xem thêm
2 0 3 7
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 22/06/2018 18:05 Xem thêm
15 19 20 26 34 39
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 22/06/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 03183
Ký hiệu trúng ĐB: 9TN-13TN-15TN
G.1 31658
G.2 1974536684
G.3 990240803094417
122447896717429
G.4 83368834 28396192
G.5 526878773539
579864783800
G.6 239804309
G.7 70519569
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,0,700,4,94,958,1
517367,8,9
924,91,6,777,8,0
830,6,4,9,9,95,6,9,783,4
8,2,4,3,045,42,3,3,3,0,692,8,5
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 363421776743
G.1 6189633565
G.2 2854174663
G.3 26247125389282944627
G.4 6875249365852764164004294688370883588735920702179331303724468058041249
G.5 46678649
G.6 244288248758979843719369
G.7 373685
G.8 0940
Gia Lai Ninh Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
4094,7,803
4,21 71 
4,524,1 29,7
737,5,89,0,6,435
2,942,0,7,1 40,9,6,9,3
6,358,28,3,65 
7,967,5469,3,5
6,3,473,6271,0
5,38 985,0
 94,66,4,4,298,3
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 064887610812976508
G.1 683371304044515
G.2 408020258109589
G.3 424666981417205069743256866031
G.4 410301751550370737202199747658070490996651432718680492509887197103331253095046884194347824859486122900876
G.5 906485982963
G.6 551678348476143065226861431627597737
G.7 667113638
G.8 760763
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,7,2023,1,407,5 08
 16,5,46,813,0,2,2316,5
 2 2,3,1,122,5 24,9
 34,0,7130,26,6,438,7,1
3,6,14974 243,8
1582,05 9,159
7,1,7,667,4,6661,6,81,763,3,8
6,9,3,876,6,00,874376
5879,687,13,8,4,6,088,9
497 985,2,895