LỊCH XỔ SỐ 17-02-2019 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:15Miền NamMiền Nam
Tiền GiangTiền GiangTiền Giang
Kiên GiangKiên GiangKiên Giang
Đà LạtĐà LạtĐà Lạt
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Khánh HòaKhánh HòaKhánh Hòa
Kon TumKon TumKon Tum
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Thái BìnhThái BìnhThái Bình
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Mega 6/45VietLott Mega 6/45 
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 16/02/2019 18:05 Xem thêm
1 3 7 9 3 5
Điện toán 6x36 Thứ 7, 16/02/2019 18:05 Xem thêm
04 17 24 30 31 33
Thần Tài 4 Thứ 7, 16/02/2019 18:05 Xem thêm
3 0 1 7
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/02/2019 18:05 Xem thêm
A9677
B3925
C5479
D0328
E5402
G8699
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/02/2019 18:05 Xem thêm
05 08 14 28 37 40 41
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 16/02/2019 (Nam Định)
G.ĐB 57480
Ký hiệu trúng ĐB: 3KU-13KU-5KU
G.1 40751
G.2 2713069477
G.3 759163996822680
357506735215052
G.4 52580129 07490873
G.5 392522756617
801958275047
G.6 126308876
G.7 00491255
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,3,8,5,008,02,7,551,0,2,2,8,5
516,7,9,21,2,768
5,5,129,5,7,67,1,2,477,3,5,6
73 6,5,080,0
 49,7,92,4,1,49 
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 808663149913512358
G.1 423500259951515
G.2 323889628314481
G.3 240312774532992574519741360324
G.4 105039732151921805336370876417537268986543562828025867433640934413143676476136870865652736181457627668913
G.5 644226474328
G.6 614647934170027189599116042567511380
G.7 201249396
G.8 694298
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
7,501,3,840280 
0,2,2,3177,4,516,35,813,3,5
421,1,64,6,0,92  25,8,4
9,0,3,633,18,1361,136
 46,2,5742,9,7,0,1245
45 659,12,4,151,6,8
4,269,31,365,29,7,5,3,76 
17 471,4876,6
0,888 839,2,580,7,1
6934,5,992,9 98,6
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 987031247259954909551906
G.1 28233704839207637194
G.2 01354540775743383416
G.3 7390486177143430923031767330369249800127
G.4 51034602067530912685411956158796496400769751664790054764121677348096088931966505868303214266429219095249220703937581708887600759778064024426
G.5 3035488064281284
G.6 726598814683439917739897738308217052932646740543
G.7 657647217510
G.8 34594855
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 06,9,48,9,308305,9,91,0,403,0,6
8,31  16,6217,9 10,6
 2  2 5,4,921,8,9 26,6,7
8,334,5,4,3,17,4,83 8,330,6,34,03 
3,3,0,54  47,8,3 48,27,8,943,0
6,3,8,957,4 59,9 52555,8
0,9657,1,7,16 3,7672,2,1,06 
5,8,7774,9,773,6,6,71,6767,274,7
 81,3,5,74,080,34,2835,8,984,8
 95,65,9,599,7,01,2,0,092 98,4
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 15/02/2019 18:05 Xem thêm
1 2 7 6 2 3
Thần Tài 4 Thứ 6, 15/02/2019 18:05 Xem thêm
6 8 3 4
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/02/2019 18:05 Xem thêm
03 22 26 27 30 44
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 15/02/2019 (Hải Phòng)
G.ĐB 65132
Ký hiệu trúng ĐB: 5KT-14KT-1KT
G.1 27219
G.2 2075071078
G.3 316974843909036
117999880904611
G.4 18967354 59094400
G.5 802855537838
406808318115
G.6 609959670
G.7 24806802
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,0,7,809,9,0,9,2150,4,3,9
1,319,1,53,968,8
3,028,4978,0
532,9,6,8,17,2,3,6,68 
5,24 1,3,9,0,0,0,597,9,6
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 053681038849
G.1 4862432827
G.2 1168749682
G.3 43449034205501054751
G.4 5649530590230089850311262153413953008438861098539478609463949908514603
G.5 29762112
G.6 979561451248067831641097
G.7 748998
G.8 4381
Gia Lai Ninh Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
9,3,208,3109,9,3
4,81 8,512,0
620,41,827
4,03  38
243,8,5,8,1,96,9,949
9,4,95 851
762 64
8769,278
4,4,087,19,7,381,5,2
495,5,00,0,498,7,4,4
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 375067695082198849
G.1 218410459400353
G.2 869107451200890
G.3 657415248005174523910046026994
G.4 272868618082195823263921596960621562480925061943523742665496613820944523093065550771551364771077145221264
G.5 407235513771
G.6 996828468957538572311515596486948685
G.7 259194668
G.8 635322
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8,6,8,10  096,907
4,415,03,5,6,915,2715
7265,8,1,8262,522
63 5319,53 
 46,1,19,7,9456,9,6,6,949
9,159,7,68,1,453,1,28,5,155,2,3
4,8,2,563,8,0,72,961 68,4,4,4,0
5,672 74 71
686,0,0 85,2,2685
595 94,6,1,4494,3,4,0