LỊCH XỔ SỐ 20-04-2019 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:15Miền NamMiền Nam
TP.HCMTP.HCMTP.HCM
Long AnLong AnLong An
Bình PhướcBình PhướcBình Phước
Hậu GiangHậu GiangHậu Giang
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Đà NẵngĐà NẵngĐà Nẵng
Quảng NgãiQuảng NgãiQuảng Ngãi
Đắk NôngĐắk NôngĐắk Nông
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Nam ĐịnhNam ĐịnhNam Định
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Max 4D  
Vietlott Power 6/55Vietlott Power 6/55 
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 20/04/2019 18:05 Xem thêm
2 1 0 9 6 0
Điện toán 6x36 Thứ 7, 20/04/2019 18:05 Xem thêm
04 20 21 22 28 34
Thần Tài 4 Thứ 7, 20/04/2019 18:05 Xem thêm
8 2 8 3
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 20/04/2019 18:05 Xem thêm
A0087
B2780
C3447
D9847
E9709
G0935
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 20/04/2019 18:05 Xem thêm
08 10 12 24 40 44 51
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 20/04/2019 (Nam Định)
G.ĐB 78697
Ký hiệu trúng ĐB: 9MP-11MP-7MP
G.1 10401
G.2 8379863698
G.3 473638737021831
300842545437997
G.4 83303147 29830002
G.5 581871250452
636071325017
G.6 836131405
G.7 96666219
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,3,601,2,52,054,2
0,3,318,7,93,9,663,0,6,2
0,5,3,6259,9,4,17 
6,831,0,2,6,19,9,184,3
8,547197,8,8,7,6
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 684676402123954427
G.1 927588199236983
G.2 216482521683757
G.3 717954706666888714154751585272
G.4 825778288262909596950451058078348525172841859772159324914069631854776950477719586507819860870899756344927
G.5 689251433600
G.6 342402676417715810509544562217019855
G.7 052519157
G.8 245074
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1095,50 0,601,0
 17,0 19,5,5,6 15
5,9,8,524,4928,32,722,7,7
 3 4,23 6,83 
2,248444,3,974 
9,952,2,81,8,150,8,0,95,157,5,8,7
6,767,6169,9 60,3
6,1,777,8,6 7 5,7,2,5,274,7,8,2
7,4,5825,2,885,85,789,3
 92,5,51,5,4,6,69289 
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 062866081731644700029975
G.1 35865795512170268531
G.2 48761657063795171486
G.3 3194311748771291936300502857168233067670
G.4 08594746254441527544369630207157395922201848001724346300727391305870022477443838344082572921516676542213309417314775854607514317499218629070
G.5 8610332673798296
G.6 879981183357443245157562536762205469424612734671
G.7 978933312101
G.8 18633575
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
10 2,8,305,2,62,008,2,2,07,3,701
7,618,8,0,55,315512,6,60,7,317,4
 253,6,026,0,4,91,0,020,9 2 
6,43 6,3,7,633,2,0,1335,8,3730,1
9,444,3,824 7,54 146,6,9
2,1,9,6571,051354,17,75 
663,1,5,62,063,2,31,167,94,9,4,8,86 
578,1 73679,41,775,3,1,7,0,0,5
1,7,1,48  8 3,08  86,6
999,4,529 6,7,29 496
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 19/04/2019 18:05 Xem thêm
4 9 8 4 9 7
Thần Tài 4 Thứ 6, 19/04/2019 18:05 Xem thêm
1 0 6 1
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 19/04/2019 18:05 Xem thêm
01 04 05 12 17 21
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 19/04/2019 (Hải Phòng)
G.ĐB 73588
Ký hiệu trúng ĐB: 12MN-14MN-3MN
G.1 12423
G.2 5910475395
G.3 069202887445615
735003353597702
G.4 49680251 42514942
G.5 697004078114
878433293069
G.6 992530558
G.7 08249355
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,7,304,0,2,7,89,1,3,551,1,8,5
5,515,4 68,9
0,4,923,0,9,4 74,0
2,935,08,6,5,088,4
0,7,1,8,2422,695,2,3
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 807520872664
G.1 9125188814
G.2 9750894848
G.3 01442241604907150303
G.4 0862785789889384768546440447458561412936728229843272275128606929819245
G.5 40166160
G.6 665589935720230551470831
G.7 828221
G.8 4675
Gia Lai Ninh Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
2,4,6,2086,605,3
516,42,3,714
428,0,7,02,321,2
938 31,6,2
146,0,5,21,647,5,8
5,8,455,17,0,7,45 
4,16 360,0,4
27 475,5,1
2,3,089,59,48 
893 98
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 546447731826165040
G.1 375992169781059
G.2 860824808497729
G.3 781860918898084813863743930784
G.4 595659005328399361314825466806786818659676951760809669751575807258296508857503800490567393381588900321907
G.5 641006034447
G.6 935677104447855553623076526337826659
G.7 974240860
G.8 915875
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1,1064,8036,8,405,3,7
9,3,810,051  1 
82 625,6829
531 3 6,9,039
7,547,78,84 847,0
656,3,45,7,2,658,5,17,059,7,8,9
5,0,8657,9,8,262,5 60,3
4,4749,976,54,5,075
881,6,8,2580,4,6,4582,0,4
9,991,9,9 96,7,75,3,2,593